رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۰۰ : پایین جهان خوابهاست، تکرارها، پندارهاست

پایین جهان خوابهاست، تکرارها، پندارهاست
بالا جهانی تازه از افسانه ها و کارهاست
بالا نشین، بالا ببین، بالا و بالاها بجو
برخیز و در بالا بپو، آن کشور بیدارهاست
پیمایش کتاب