رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۰۱ : این چرخ که می رقصد از او شادی و غم

این چرخ که می رقصد از او شادی و غم
گاهی به هیاهوی دم و گه به عدم
از جنبش مردمان بی همتایت
آه دل من رسانده از زیر به بم
پیمایش کتاب