رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۰۴ : شکر تو صدهزار بار

شکر تو صدهزار بار
شکر تو یار یار یار
شکر تو بیرون ز عدد
خارج از این هزار و بار
پیمایش کتاب