رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۰۵ : نکته به نکته مو به مو صحبت جان بجو بجو

نکته به نکته مو به مو صحبت جان بجو بجو
سایه به سایه ره به ره کوی نهان بپو بپو
چشم ببند و پا به پا پشت سرم بیا بیا
واژه به واژه دم به دم حرف مرا بگو بگو
پیمایش کتاب