رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۰۷ : گرچه در این مردم ظاهرپرست

گرچه در این مردم ظاهرپرست
قحط باشد فهم و تشخیص درست
لیکن این پیمانه ی کمیاب را
یافت هر کس فارغ از ظاهر بجُست
پیمایش کتاب