رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۰۸ : عشق مرا دوش برد معبد جان راز گفت

عشق مرا دوش برد معبد جان راز گفت
آنچه که در فهم نیست باز مرا باز گفت
با کلماتی رقیق بافته از صوت و نور
صحبت دیوانه را باز به آواز گفت
پیمایش کتاب