رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۱۰ : گاهی دم قانون شوم

گاهی دم قانون شوم
گاهی شراب خون شوم
بر عاقلان شلّاق‌زن
بر عاشقان مجنون شوم
پیمایش کتاب