رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۱۱ : یک دهان صد ادّعا، تو کیستی؟

یک دهان صد ادّعا، تو کیستی؟
تو صلاح عالمی؟ تو چیستی؟
عالِمی و واعظی و ناصحی
لیک از مردان بالا نیستی
پیمایش کتاب