رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۱۲ : بر دل دیوانه‌ی دلدار دوست

بر دل دیوانه‌ی دلدار دوست
کو کجا دنیا تواند سد زند
نان دهد هم جان دهد، عاشق ولی
دست رد بر سینه‌ی این دد زند
پیمایش کتاب