رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۱۴ : ای دوست ره چه جویی در ناله‌زار خلقان؟

ای دوست ره چه جویی در ناله‌زار خلقان؟
صد سنگ می‌زنندت این کودکان شیطان
تو هیچ قوم دیدی کز حرف حق به ره شد؟
حرف خدا نگه دار تا دود خیزد از جان
پیمایش کتاب