رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۱۵ : برخیز و درآویز بدان یار شکر ریز

برخیز و درآویز بدان یار شکر ریز
برخیز و درآویز بدان اسم دل انگیز
برخیز که آلوده شد این سجده به جسمت
برخیز که ره نیست از این دوزخ پرهیز
پیمایش کتاب