رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۱۶ : غریق این زمانه! حرف حقّ خوان

غریق این زمانه! حرف حقّ خوان
دمی در این میانه حرف حقّ خوان
چه می گردی به دنبال نشانه؟
بیا اینت نشانه، حرف حقّ خوان
پیمایش کتاب