رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۱۸ : اگر چه این جهانی بس شلوغ است

اگر چه این جهانی بس شلوغ است
هیاهویش همه کشک است و دوغ است
بسی بالا و پایین دارد امّا
همه بالا و پایین اش دروغ است
پیمایش کتاب