رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۱۹ : سلام ای عارفان راه غایی

سلام ای عارفان راه غایی
سلام ای پاک مردان خدایی
یکی روز دگر در خدمت عشق
به حول و قوّه ی روح نوایی
پیمایش کتاب