رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۲ : تا کی چو بزان سر به چراگاه چرا

تا کی چو بزان سر به چراگاه چرا
از گور چرا به منزل روح بر آ
سرمایه ی سر سهم حریصان قبور
برخیز ز دام عقل و در عشق در آ
پیمایش کتاب