رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۲۰ : ای زمان و ای زمین! بی ما خوشی؟

ای زمان و ای زمین! بی ما خوشی؟
بی نوا و نور بالاها خوشی؟
بی نوا! با مردم حرص و طمع
در کلاف چرخ بی رویا خوشی؟
پیمایش کتاب