رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۲۱ : اگر جانی تو جانان قسمت توست

اگر جانی تو جانان قسمت توست
پریشانی پریشان قسمت توست
تو آبادی و آبادی‌ست از تو
تو ویرانی و ویران قسمت توست
پیمایش کتاب