رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۲۳ : برو ای عقل تو زائوی مرگی

برو ای عقل تو زائوی مرگی
تو روح غربی و بانوی مرگی
منم داماد شرقی در ره عشق
بیا بر نطع من گر سوی مرگی
پیمایش کتاب