رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۲۴ : بیا ای دل برون زان خانه ی غم

بیا ای دل برون زان خانه ی غم
خدا را پر کش از کاشانه ی غم
به عزم شادخواری های الهی
بسوز آن جادوی فتّانه ی غم
پیمایش کتاب