رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۲۵ : دل من این نصیحت گوش می‌دار

دل من این نصیحت گوش می‌دار
به این قطب و به آن آقا مگو یار
که فردا روز در دنیای بالا
نباشد همدمت جز حضرت نار
پیمایش کتاب