رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۲۶ : دو پا بر خاک و سر بر آسمان ها

دو پا بر خاک و سر بر آسمان ها
به کنج گوشه ها هم در میان ها
عجب شد کار ما پنهان نوردان
به پای دوست بر فرق جهان ها
پیمایش کتاب