رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۲۷ : تو را ای دل فرو گشتن چه حاصل؟

تو را ای دل فرو گشتن چه حاصل؟
من و عشق تو و این حدّ فاصل
به پا شو ساده کن این قصّه‌ی وهم
فرو آور تو این دیوار حائل
پیمایش کتاب