رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۳ : خرد آن نهال باشد که ز عشق بار گیرد

خرد آن نهال باشد که ز عشق بار گیرد
به سکوت فاش گردد، به کناره تار گیرد
خرد آن حضور باشد که ز پیرهن برون است
خم هشت برشکاند، نفس چهار گیرد
پیمایش کتاب