رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۳۱ : هر جا ضرری کردم سودش دو سه چندان شد

هر جا ضرری کردم سودش دو سه چندان شد
بسیار ضرر کردم تا عشق به میدان شد
باید که بسوزد جان تا عشق شود درمان
آتش به خدا مردان این گونه گلستان شد
پیمایش کتاب