رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۳۲ : خوش آنی کز هوای خاک برخاست

خوش آنی کز هوای خاک برخاست
ز میلاد و عزای خاک برخاست
ز علم بند و از دین زمینی
از این محموله های خاک برخاست
پیمایش کتاب