رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۳۳ : فریب آباد دنیا را تو می دانی و می رانی

فریب آباد دنیا را تو می دانی و می رانی
فریبا جان پنهان تو برپا کرده ویرانی
تو خود مجموع جان هایی، پریشا جمع یکتایی
عجب در این پریشایی تو خود میزان میزانی
پیمایش کتاب