رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۳۴ : بنگر بر آسمان تو، بینی تو نورباران؟

بنگر بر آسمان تو، بینی تو نورباران؟
چشمان ببند و بنگر، بینی تو این نگاران؟
این موسِقی افلاک در گوشهاست چالاک
در رقص آی و در شو از خسّ و خار انسان
پیمایش کتاب