رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۳۵ : این همه حلقه تو دانی ز چه چالاک شدند؟

این همه حلقه تو دانی ز چه چالاک شدند؟
ز چه این گونه چنین روسپی خاک شدند؟
چون ره عشق حرامست به جانهای نحیف
نازجویان همه در حلقه طربناک شدند
پیمایش کتاب