رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۳۷ : آه از این باغ وحش، بار خدایا امان

آه از این باغ وحش، بار خدایا امان
صبح خدا دیده‌ام، این شب انسان چه سان؟
هر چه تو گفتی نوشت این قلم پارپار
کار چو پایان رسد نام رهایی بخوان
پیمایش کتاب