رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۳۸ : کنار هر مسیحی یک یهوداست

کنار هر مسیحی یک یهوداست
یهودایی چنین دیدیم و اینجاست
یهودایا بترس از آخر کار
که این بر چلیپاها نه عیساست
پیمایش کتاب