رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۳۹ : هم میان خلق و هم بالای خلق

هم میان خلق و هم بالای خلق
کفر تو مؤمن تر از تقوای خلق
چیست رأی خلق چون ویرانگرست
رأی تو سازنده ی آرای خلق
پیمایش کتاب