رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۴ : پرسه ی عشّاق را بنگر که در آدم زنند

پرسه ی عشّاق را بنگر که در آدم زنند
هر دل خالی ز عشق یار را بر هم زنند
بنده ی عقل دنی فخر ملائک نیست نیست
این سر پرباد را بتراش تا از دم زنند
پیمایش کتاب