رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۴۱ : تمام عشق را باید سفر کرد

تمام عشق را باید سفر کرد
ز منزل منزلش باید گذر کرد
نه بهر خور و خفتن باشد این ره
بباید پای در کفش خطر کرد
پیمایش کتاب