رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۴۴ : هوایی جز هوایت نیست در دل

هوایی جز هوایت نیست در دل
نوایی جز نوایت نیست در دل
به جز اسمت که در بند نفسهاست
کلامی در خفایت نیست در دل
پیمایش کتاب