رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۴۵ : هم کمترین عشق من، هم شاه صد دنیا منم

هم کمترین عشق من، هم شاه صد دنیا منم
در خدمت تو بی امان امروز و هم فردا منم
نام تو می خوانند و من حاضر شوم همچون بخار
در بی زمان در بی مکان اینجا منم آنجا منم
پیمایش کتاب