رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۴۶ : عقل است که نام دیگرش اوهام است

عقل است که نام دیگرش اوهام است
یک دام و درون خود هزاران دام است
پُرخدعه ز صلح و دوستی می‌گوید
در صحنه ولی جنگی خون‌آشام است
پیمایش کتاب