رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۴۷ : به روی خود نیاور حرف حقّ را

به روی خود نیاور حرف حقّ را
بیا بگذار و بگذر حرف حقّ را
به ناشکری و ناز ار شیوه داری
نیابی روز دیگر حرف حقّ را
پیمایش کتاب