رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۴۸ : ای مؤمن نورسیده ی تقوایی

ای مؤمن نورسیده ی تقوایی
با فلسفیان چه قصّه می آرایی؟
ایمان دو قدم راه برد فلسفه نیم
با این دو و نیم سر به کجا می سایی؟
پیمایش کتاب