رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۴۹ : صد مغلطه‌ها کرده تا روی بپوشد هیچ

صد مغلطه‌ها کرده تا روی بپوشد هیچ
در هیچ فرو رفته تا هیچ فروشد هیچ
این هیچ‌فروشی را دانی که چه بازارست؟
شاید که ز خلق وهم صد هیچ بدوشد هیچ
پیمایش کتاب