رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۵ : هر که در خدمت نو آمده بیدار شده ست

هر که در خدمت نو آمده بیدار شده ست
نو همان یک سخن کهنه که تکرار شده ست
یار چون هست دگر صحبت اغیار چرا
دلم از هر چه به جز نام تو بیزار شده ست
پیمایش کتاب