رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۵۰ : نگار من جهانی در جهان است

نگار من جهانی در جهان است
عجب بر روی خاک این آسمان است
مگو با من که شاه این است و آن است
که شاه دل ورای این کسان است
پیمایش کتاب