رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۵۱ : ای روح! سرایدار بی باکان شو

ای روح! سرایدار بی باکان شو
در خدمت بی چون خداوندان شو
هنگامه ی وصلست و نگاران جمعند
از جامه برون خیز و سراپا جان شو
پیمایش کتاب