رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۵۲ : مردمان پایتخت خواب را

مردمان پایتخت خواب را
بنگر و فوّاره‌ی بیدار شو
تا بیابی روزگار خوشدلی
پلکها را درکش و در کار شو
پیمایش کتاب