رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۵۴ : چرخ زن و گریه کن و خنده زن

چرخ زن و گریه کن و خنده زن
خنده بر این چرخ سرافکنده زن
گر تو بخواهی که برونت برند
خنده بر این چرخش بازنده زن
پیمایش کتاب