رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۵۶ : ما تاک دلان صفای دیگر داریم

ما تاک دلان صفای دیگر داریم
در خویش نشسته جای دیگر داریم
موسیقی ما ز آسمان ها جاریست
در میکده ها هوای دیگر داریم
پیمایش کتاب