رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۵۷ : در مسجد اگر که مست باشی خوب است

در مسجد اگر که مست باشی خوب است
در میکده حق‌پرست باشی خوب است
ننگ است اگر به رنگ عادت میری
فارغ ز هر آنچه هست باشی خوب است
پیمایش کتاب