رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۵۸ : بیا جانان من جانی مرا ده

بیا جانان من جانی مرا ده
بیا کانی ز کیهانی مرا ده
شکمبازان تقوایی چه خواهم؟
بیا دیوانه‌مردانی مرا ده
پیمایش کتاب