رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۵۹ : از جامه برون رفتم و چرخان گشتم

از جامه برون رفتم و چرخان گشتم
سیمای تو دیدم و همه جان گشتم
در خامشی حرف تو لب بگشودم
در نوکری عشق تو سلطان گشتم
پیمایش کتاب