رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۶ : من چه کند من کجاست، روح رهای رهاست

من چه کند من کجاست، روح رهای رهاست
هر چه که فرمان دهد دوست ندای خداست
عشق چو آواز کرد ختم سخن والسّلام
دبّه کند زین سبب عقل که باد هواست
پیمایش کتاب