رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۶۱ : از سر میکده ها سمت جهان خمشان

از سر میکده ها سمت جهان خمشان
هیچ بشنیده ای ای دوست اذان خمشان؟
گر بخواهی به سر سفره ی جانان برسی
گوش کن تا شنوی رمز نهان خمشان
پیمایش کتاب